Δημόσια Νοσοκομεία

Η εταιρία μας συνεργάζεται με τη συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών Δημόσιων Νοσοκομείων τα οποία και προμηθεύει με είδη ιματισμού και ρουχισμού. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω Ιδρύματα:           


                               Αθήνα                         Θεσσαλονίκη                   Υπόλοιπη Ελλάδα

1 / 2 / 3 / 4