Λοιποί Ιδιώτες

Τα είδη μας ενδιαφέρουν και μπορούν να αξιοποιηθούν από επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων. Έτσι, τα προϊόντα της Clinitex χρησιμοποιούνται από αγιογράφους, ζωγράφους, επιχειρήσεις κατασκευής επαγγελματικού ρουχισμού, επιχειρήσεις κατασκευής παραδοσιακών φορεσιών, χώρους εστίασης, ξενοδοχεία κ.α. 


1 / 2 / 3 / 4